• XelaCloud

    Komplexné podnikové riešenie (ERP/CRM/WMS/MRP)

  • Create a Mobile App Website

    Elegant, Flexible, and Feature Rich

  • Komunita

    Celosvetová podpora vo viac ako 80 krajinách sveta.

Komplexne podnikové riešenia na mieru

Zvýšte s nami výkonnosť svojej firmy pomocou najlepšieho Open Source ERP riešenia na svete. Venujeme sa implementácii Open Source EPR/CRM riešení už cez 15 rokov. Poskytujeme komplexnú podporu implementácie od analýzy požiadaviek zákazníka cez úpravu systému na mieru zákazníka až po podporu v produkcii.

Kľúčové schopnosti

Od ponuky k fakúre

efektívne riadenie a automatizovanie obchodných, predajných, marketingových a obslužných procesov. Vyhodnocovanie predaja od ponuky k fakúre. Generovnaie objednávok,dodacích listov na základe riadenia podľa pravidiel definovaných na zákazníkoch.

Projektové riadenie

Riadenie projektov nie je jednoduché, preto potrebujete najlepšiu technológiu. Nami implementované riešenie presahuje jednoduché plánovanie a spoluprácu; spravuje vaše projekty v porovnaní s rozpočtom, plánovanými a zdrojmi v reálnom čase.

Webový a Mobilný prístup

Nezáleží na tom, aké pracovné ulohy musite riešiť alebo aké zariadenie chcete používať. Naše ERP riešenie umožňuje prístup k týmto údajom rýchlo a jednoducho všade tam kde je prístup k internetu či už použijete notebook, tablet alebo mobilný telefón.

Sila skutočného cloudového riešenia

O bezpečnosť

Používateľsky prívetivé a intuitívne riešenie

Systém ERP musí byť tiež používateľsky prívetivý a intuitívny aby zvýšil produktivitu a angažovanosť uživateľov. Vďaka možnosti prispôsobenia každého okna alebo procesu na uživateľa/rolu/zákazníka Vám vieme garantovať dosiahnutie tohoto ciela.

Je toto komplexné riešenie vhodné pre moju spoločnosť ?

Kľúčové benefity

tak ako sme ich dosiahli pre našich zákazníkov.

Nákladovo efektívne riešenie

Znížené náklady na správu Vášho podnikania, od financií, nákupu, zásob, predaja a vzťahov so zákazníkmi až po riadenie projektov, prevádzky a HR. Jedno riešenie pokrývajuce potreby firmy.

Bezpečnosť prevádzky

Namiesto kapitálových investícií a dlhého času na vybudovanie serverovne máte možnosť použiť Naše zabezpečené Cloudove riešenie. Nemusíte mať obavy o bezpečnosť svojich dát, Cloud je vybudovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť v súlade s medzinárodnými normami a certifikáciami.

Koniec aktualizácií

Systém ktorý je vždy aktualizovaný a pripravený k použitiu pre Našich zákazníkov. S dostupnosťou cez 99% či už na mobile,tablete alebo Vašom notebooku.

"A groundbreaking design that delivers on its promises and exceeds expectations- even with the bar set high. This truly feels like the future of ERP."
Sandra Thompson
Tech Reviewer