Sklady a logistika

Sklady a lokátory

ADempiere plne podporuje LIFO / FIFO skladové operácie. Jednotlivé produkty môžu byť lokalizované na základe lokátorov jedinečných pre každý sklad s možnosťou identifikácie polohy v sklade. Manažment skladu umožnňuje skladovú evidenciu aj na základe SN(sériových čísiel produktu) či  LOT (číslo

Vlastnosti

  • minimá , maximá pre jednotlivé sklady a funkcia pre automatické dopĺňanie skladových levelov (generovanie nákupných/výrobných objednávok, zošitov požiadaviek ...)
  • kusovníky, ich verziovanie
  • evidencia dodávateľov pre jednotlivé produkty s dodávateľskými kódmi, cenníkami, podmienkami dodania...
  • definovanie náhrad a príbuzných tovarov
  • viacúrovňové schvalovanie/potvrdzovanie skladových pohybov. (nákup potvrdí došlú faktúru/dodací list, a skladník schváli príjem na sklad ). Možnosť hneď vyčísliť nesúhlasiace množstvá</li>
  • podpora využitia čiarových kódov pri naskladnení a vyskladnení, dávkoveho spracovania skladových čítačiek
  • a mnoho iného....

Príklad riešenia scenára WMS(warehouse management) v ADempiere.