Výroba

ADempiere výroba

Od verzie 3.5 ADempiere plne podporuje komplexné riadenie výroby. Integráciou modulu Libero manufacturing sa funkcionalita systému rozšírila o:

 • Riadenie a kontrolu vývoja produktov, životný cyklus produktuvz
 • Riadenie a kontrola procesného inžinierstva
 • Plánovanie a riadenie materiálových požiadaviek
  • MPS (Master Production Schedule)
  • MRP (Plánovanie potrieb materiálu)
 • Plánovanie zdrojov a riadenie
  • CRP (Capacity Resource Planning)
  • Riadenie výrobných objednávok ( Manufacturing Order Management )
 • SFC (Shop Floor Control)
  • poskytuje všetky funkcie potrebné pre riadenie a kontrolu výroby, vrátane on-line riadenia výroby,reportingu a plánovania. Dielenský modul udržuje dáta potrebné k optimalizácii časových intervalov, hodnotí vyťaženie závodu, a stanovuje kapacitné potreby. SFC je plne integrovaný s ostatnými modulmi a udržuje aktuálne údaje na výrobných objednávkach za všetkých okolností.
  • Procesná analýza efektivity výrobných postupov
 • Nákladové účtovníctvo
  • Analýza plánovaných zmien v technologických postupoch vs Skutočná (materiál, práca, nepriame náklady, atď)
  • Ocenenie a účtovanie na jednotlivé až na jednotlivé dielne,zamestnancov a produkty.